Het Koor

Het Vocaal Ensemble Oss is een gemengd koor met ongeveer vijfenveertig leden. Het legt zich toe op het zingen van koorwerken uit verschillende stijlperioden, vooral uit de barok en de romantiek.

Elk jaar geven wij tenminste twee grote concerten: een passieconcert en een kerstconcert.

In 2016 hebben wij voor de vijfde keer de Matthäus Passion van J.S. Bach uitgevoerd en in november 2011 ook van J.S. Bach het Weihnachtsoratorium.

Doelstelling

Vocaal Ensemble Oss stelt zich ten doel de serieuze muziek een plaats te geven in de regio. Wij doen dit onder meer met (koor)werken die hier weinig worden uitgevoerd, maar zeer de moeite waard zijn om gehoord te worden. Daarbij streven wij ernaar om van bekende werken een bijzondere versie te brengen.