Vriend worden

Vriend/Vriendin worden van VEO

Al sinds 1998 voert Vocaal Ensemble Oss grotere koorwerken uit en streeft hierbij naar een hoog muzikaal niveau.

Het bekostigen van de dirigent, repetitieruimte, begeleiders enzovoort, is voor een koor als VEO een hele uitdaging. Daar kunnen wij uw financiële steun goed bij gebruiken.
Als VEO iets moois voor u betekent, willen wij u vragen om dit tot uitdrukking te brengen door u aan te melden als Vriend/Vriendin van VEO.

Wat bieden wij u als tegenprestatie!

  • Als Vriend/Vriendin houden wij u door middel van een vooraankondiging op de hoogte van de uit te voeren concerten.
  • U ontvangt per e-mail een uitnodiging voor ieder concert.
  • U komt in aanmerking voor 2 gereserveerde zitplaatsen voor een betaald concert, mits u vooraf aangeeft hiervan gebruik te willen maken.

Hoe wordt u Vriend/Vriendin?

Elke donatie is natuurlijk welkom, maar voor ten minste € 25 per jaar wordt u als Vriend/Vriendin opgenomen. U steunt daarmee ons koor zowel financieel als moreel.

U kunt zich aanmelden als Vriend/Vriendin door dit kenbaar te maken via ons mailadres info@vocaalensembleoss.nl. Uw bijdrage ontvangen wij dan graag op rekeningnummer NL22RABO0105983993, ten name van Stichting Steunfonds Vocaal Ensemble Oss.

Op voorhand danken wij u voor uw bijdrage.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.