Sponsoring

Voor de realisatie van onze concerten zijn wij financieel aangewezen op:

  • eigen middelen (contributies)
  • subsidies van de overheid
  • sponsoring, bijdragen uit het bedrijfsleven

In verband met het steeds minder worden van de subsidie van de overheid, wordt een financiële bijdrage van het bedrijfsleven voor ons van groter belang.

Wat kan Vocaal Ensemble Oss voor u als (project)sponsor betekenen?

  • Uw steun wordt vermeld in het programmaboekje.
  • Uw naam of logo wordt weergegeven op posters, flyers, kaartjes en onze website.
  • U ontvangt op verzoek een aantal vrijkaarten, zodat u samen met collega’s en relaties kunt genieten van onze concerten.
  • In overleg verzorgen wij eventueel een exclusief optreden voor u.

Ideeën over een andere invulling van de samenwerking zijn uiteraard welkom; er is veel mogelijk!

Meer informatie over de activiteiten van VEO vindt u op andere delen van deze website.

Heeft u interesse om sponsor te worden, neem dan contact op met Paul van Es, voorzitter Stichting Steunfonds, via steunfonds@vocaalensemble.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.