Kerstconcert

het jaarlijkse traditionele  

K E R S T C O N C E R T

Zondag 16 december 2018

in de Grote Kerk
Begijnenstraat

OSS

aanvang 15:00 uur

Toegang GRATIS

Nadere informatie over het programma volgt te zijner tijd!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.